Toekomst in groningen
Tekst symposium aan boord van Voorwaarts Voorwaarts  11 november 2006

Hartelijke dank aan allen voor uw aanwezigheid tijdens de opening van de “open dagen Historische schepen Groningen”.

Groningen is als  stad  verbonden met het varen. De geschiedenis van de stad is er mee doordrengt.
Als we langs de Hoge en Lage der A lopen, zien we dat het beeld van vroeger weer  herleeft. De historische vloot van  voormalige vrachtschepen hebben de vlaggen weer in top en liggen te wachten op de nieuwsgierige bezoekers die graag eens een kijkje willen nemen van binnen. Niet meer met vracht, daarvoor zijn deze schepen te klein geworden. Maar een geheel nieuwe functie hebben ze gekregen, nl . het varen met gasten die het avontuur van het ruime sop aan boord van een zeilschip willen beleven. Gezien de groei van de laatste decennia van deze jonge zeilende bedrijfstak, spreekt deze vorm van unieke recreatie tot de verbeelding en ontdekken velen in deze drukke tijden de rust en ruimte van het water. Wat 25 jaar geleden begonnen is als een avontuurlijk bestaan van liefhebbers van zeilschepen,  is uitgegroeid tot een serieuze vorm van toerisme in Nederland.
Trends
Sinds 10 jaar (1996) is het aantal beroepsmatig varende schepen met 50% gestegen en de omzet verdubbeld. De aanwezige schepen vertegenwoordigen een landelijke vloot van 540 schepen. Bij de schepen zijn 64 motorcharterschepen opgenomen De totale omzet bedraagt landelijk zo’n 51,4 miljoen euro,s in 2004 en daarbij komt nog een bedrag van 47,5 miljoen aan bestedingen aan de wal. Het betekent voor de zeilende beroepsvaart een werkgelegenheid van 1274 mensjaren. De gemiddelde besteding per schip per dag is € 650

Groningen blijft hierbij achter

De kwaliteitseisen aan de schepen zijn  hoog. Eisen aan veiligheid en eisen aan inrichting en comfort van het schip. De investeringen om tegenwoordig een schip te bouwen volgens de eisen van deze tijd, overstijgen al gauw een miljoen euro. Goede faciliteiten zijn een noodzaak, niet alleen aan boord, maar ook op de wal. Goede aanlegmogelijkheden dicht bij het centrum, met stroom- watervoorzieningen.

Als de schepen in oktober weer de stad binnenvaren, en hier in de A of in de Oosterhaven afmeren, worden ze altijd met enthousiasme ontvangen. Het is alsof de kade weer aangekleed wordt, en er weer een nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan het stadsbeeld. Mensen genieten van de aanblik van de schepen en kijken weer omhoog naar het touwwerk en de masten Het brengt in ieder geval leven in de stad en geeft het gevoel dat de maritieme geschiedenis van Groningen nog steeds leeft. De schepen hebben een eigentijdse functie gekregen, waarbij het begrip ‘Bruine Vloot’ zich ontwikkeld heeft tot een traditionele  bedrijfstak met eigentijdse invulling.
Creatief denken:
in de beroepspraktijk is naast vakdeskundigheid van de schipper steeds meer  de noodzaak van het creatief denken. Naast de traditionele boekingskantoren ontstaan steeds meer individuele initiatieven. Vele schippers hebben een eigen website met kleinschalige bijzondere reizen......
Creatief denken vragen wij ook van de gemeente. Dit geld met name voor de afmeervoorzieningen.

Voor ons als zeilcharterschepen blijft de gebondenheid aan het centrum voorop staan. Goede afmeermogelijkheden voor het toerisme in de zomer, voor mensen die de  cultuur en gezelligheid van Groningen willen bezoeken. Daarnaast voorzien de schepen in de winter steeds meer in een behoefte als slaap- en groepsaccommodatie.
Wensen en knelpunten
In ’watergang’, de struktuurnota van de gemeente, werden een aantal beleidslijnen uitgezet waarin veel van onze wensen terug te vinden zijn, maar de geschiedenis van de laatste 10 jaar leert dat er voortdurend aan de mogelijke  ligplaatsen van de zeilende chaartervaart geknaagd wordt. 

Knelpunten zijn:
Oosterhaven Passanten Jachthaven grote groei doorgemaakt. Charterschepen hebben een plaats aan de buitenzijde van het centrum gekregen. Er is  bezorgdheid over aanvraag voor douche/toiletruimte aan zuidzijde bij de charterstijger.
Beperking voor afmeren grote schepen, het wordt moeilijk te keren met een groot schip. Als je rekening houd met een groei van het watertoerisme in de toekomst, zullen deze plaatsen hard nodig zijn.
Noorderhaven
De noordzijde van Zoutstraat tot plantsoen had in watergang de bestemming als afmeerkade voor varende schepen en passanten in de zomer en afmeerplaats voor beroepsmatig varende schepen in de winter. Dit is tijdens onze afwezigheid in de zomer eenzijdig teruggedraaid
Ontwikkelingen van belang voor de toekomst
Tendens grotere  schepen,
Uitbreiding van de vereniging Historische Zeilvaart Groningen met motorcharterschepen… Meer passanten in de toekomst. Met de vergrijzing meer fiets-vaarvakanties en culturele vaartochten. Goede afmeermogelijkheden rond het centrum zullen dit stimuleren

Wij vragen de gemeente om helder beleid vanuit een visie die rekening houd met een groeiende bedrijfstak.  Dank voor uw aandacht, ik wens u verder veel plezier bij de open dagen en een prettige rondgang langs de schepen.
design en programmering: www.bohnstedt.nl