Winterkwartier voor historische zeilschepen en verfraaiing van het stadsbeeld
De Vereniging Historische Zeilvaart Groningen is in maart 1997 opgericht om gesprekspartner te zijn met de gemeente Groningen betreffende de beschikbare ligplaatsen voor de overwinterende charterzeilvaart.
Een positief effect van de vereniging is, dat 's winters meer dan 20 historische zeilschepen in het centrum van Groningen het stadsbeeld verfraaien en op deze manier de stad aantrekkelijker maken voor bezoekers. De vereniging organiseert regelmatig evenementen zoals de Open Dagenen deze winter de Winterwelvaart - publieksmagneten voor de Groningse binnenstad. De HZG organiseert evenementen om de chartervaart met historische zeilschepen te promoten.
Hoge der A in de zomer: kaal
Hoge der A in de winter: ligplaats van onze historische schepen
De Vereniging streeft ernaar, om het aantal overwinterende schepen uit te breiden. Dit kan alleen, als ook de gemeente Groningen daaraan meewerkt om ligplaatsen met de daaraan verbonden nutsvoorzieningen aan te bieden.
Redenen voor het oprichten van de Vereniging Historische Zeilvaart Groningen
In de periode vanaf 1980 groeide de zeilchartervaart met historische schepen. De schippers vonden in de stad Groningen een goede overwinteringsplaats. Maar steeds werden die plaatsen minder, onder invloed van het toenemende aantal woonschepen, die 's zomers de plaatsen van de charterschepen bezetten en geen ruimte meer maakten voor de in de winter terugkerende charterschepen. Dit leidde natuurlijk tot protesten. In de afgelopen jaren zijn er steeds gesprekken geweest tussen de schippers en de gemeente Groningen. Op 13 maart 1997 werd de Vereniging Historische Zeilvaart Groningen opgericht om namens de leden te strijden voor vaste afspraken over vaste ligplaatsen voor de overwinterende schepen.
Wie kan lid worden?
Eigenaren of schippers van zeilende historische beroepsvaartuigen of motorcharterschepen die een belangrijk deel van de winterperiode ligplaats nemen in de stad Groningen kunnen lid worden.
Voorwaarden zijn:
1. dat het hoofdinkomen uit de chartervaart wordt verkregen
2. dat het schip minimaal 5 maanden per jaar beroepsmatig geexploiteerd wordt
3. dat het schip een erkend en geldig certificaat van onderzoek heeft.
In twijfelgevallen beslist het bestuur. De jaarlijkse bijdrage is € 25,-
Donateur worden
U kunt donateur worden voor een minimum bedrag van € 25,- per jaar. U ondersteunt daarmee de vereniging bij haar activiteiten. Er zijn mogelijkheden voor donateurs om een vermelding te krijgen op deze website of een gratis vaart van Groningen naar de zomerligplaats in maart/april.
design en programmering: www.bohnstedt.nl