1996 - 2006 Tien jaar Open Dagen van de Historische Zeilvaart Groningen
In november 1996 organiseren de schippers voor de eerste keer de "Open Dagen". Het evenement is een succes - meer dan 4000 bezoekers bekijken de schepen aan de Hoge der A. Men besluit dat de "Open Dagen" van nu af aan elk jaar moeten plaats vinden. De "Open Dagen" 1997 en 1998 worden net zo succesvol dan 1996 maar de organisatie eist te veel tijd en energie. Al in het voorjaar - in de drukke voorbereidingstijd voor het zeilseizoen - moeten de eerste vergunningen worden aangevraagd en ook tijdens de zomer - als iedereen aan't varen is - moeten voortdurend dingen geregeld worden. In 1999 besluit men daarom het evenement om de twee jaar te laten plaatsvinden.
Inmiddels zijn de "Open Dagen" een traditie geworden. In november, wanneer alle schepen weer naar Groningen zijn teruggekeerd hijst men aan de Hoge der A voor het laatst in het jaar de zeilen. Na de Open Dagen worden de zeilen naar de zeilmaker gebracht en begint de winterrust...
Open Dagen 2006, 11 & 12. november
Zevende Open Dagen. Opening door burgemeester Wallage
Activiteiten: trossen gooien en fok hijsen, spannende scheepsverhalen en piratenschminken voor kinderen, tentoonstelling Groninger Schilderes Anke Slooff, mastklimmen op de Jantje, scheepswandeling VVV, scheepsrommelmarkt bij het Scheepvaartmuseum, rondvaarten met de "Shipdock II", waterspektakel Abel...
KNRM: Reddingboot Gebroeders Luden uit Lauwersoog maakt rondvaarten
Muziek: Shantykoor Zulthesingers, koor de Volksstem, piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts, Duo de Suikerspinners, Folkband Hommeles...
24 schepen nemen deel
Open Dagen 2004, 13 & 14 november
Zesde Open Dagen van de Groninger schippers. Opening door burgemeester Wallage
Activiteiten: trossen gooien en fok hijsen, spannende scheepsverhalen en piratenschminken voor kinderen, amateurschilders schilderen de schepen, klipper Anna laat door Groninger schilder Gerrit Postma beschilderde zeilen zien, scheepswandeling VVV, scheepsrommelmarkt bij het Scheepvaartmuseum, rondvaarten met de "Shipdock II"...
KNRM: Reddingboot Bernard van der Leij laat reddingdemonstraties zien
Muziek: Shantykoor de Landrotten, Shantykoor Westerstörm, Smartlappenkoor de Rôner Snik
24 schepen nemen deel
Open Dagen 2002, 9 & 10 november
Vijfde Open Dagen van de Groninger schippers.
Activiteiten: Wedstrijden trossen gooien en fok hijsen, Scheepsrommelmarkt bij het Scheepvaartmuseum...
Open Dagen 2000, 11 & 12 november
Vierde Open Dagen van de Groninger schippers. Opening door burgemeester Wallage
Activiteiten: Sloepenrace door de Diepenring, VVV stadsrondleiding "scheepshistorie", wedstrijden trossen gooien en fok hijsen, wateracties van de KNRM met reddingsboot Prins Hendrik, spannende zeeverhalen voor kinderen, demonstraties oude scheepsmotoren in het Scheepvaartmuseum, Scheepsrommelmarkt bij het Scheepvaartmuseum, expostie van werken van ploegschilder Klompien in het scheepvaartmuseum...
Muziek: Shantykoor Westerstörm, Garnwerder Sjanters
18 schepen nemen deel
Open Dagen 1998, 7 & 8 november
Derde Open Dagen van de Groninger schippers. Opening door burgemeester Wallage
Activiteiten: Wedstrijden trossen gooien en fok hijsen, korte cursus zeilen hijsen, spannende zeeverhalen voor kinderen, Scheepsrommelmarkt bij het Scheepvaartmuseum...
KNRM: Reddingboot Dorus Rijkers uit Den Helder laat reddingsdemonstraties zien
Muziek: Mississippi Brassband, Koper en Co band, Shantykoor Oosterstörm, Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts, Smartlappenkoor Eelsk
38 schepen nemen deel
Open Dagen 1997, 8 & 9 november
Tweede Open Dagen van de Groninger schippers.
Activiteiten: Wedstrijden trossen gooien en fok hijsen. Spannende zeeverhalen en piratenschminken voor kinderen, scheepsrommelmarkt bij het Scheepvaartmuseum...
Muziek: New Orleans Jazz & Brassband, Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts...
20 schepen nemen deel
Open Dagen 1996, 9 en 10 november
Eerste Open Dagen van de Groninger schippers. Opening door wethouder Pieter Stam
Activiteiten: Wedstrijden trossen gooien en fok hijsen, spannende zeeverhalen voor kinderen, Scheepsrommelmarkt bij het Scheepvaartmuseum...Muziek...
24 schepen nemen deel, 4000 bezoekers komen kijken

De Open Dagen in de Pers
Statige schepen trekken door diepenring
Dagblad van het Noorden,11.11.2006

Groningen. In een statige stoet trokken ze gisteren door de Groninger diepenring: Festina Lente, Onderneming, Antonia Maria, Hoop doet Leven, STanfries en Jantje. Deze en andere historische schepen voeren in konvooi van de Oosterhaven naar de Hoge en Lage der Aa, de Pottenbakkersrijge en de Zuiderhaven. Daar houdt de Vereniging Historische Zeilvaart vandaag en morgen een open dag. Alle schepen zijn te bezichtigen, op de kades zijn demonstraties van oude scheepsambachten en optredens van shantykoren. De boten zijn het hele weekend 's avonds verlicht.
Foto: DvhN / Marcel Jurian de Jong
Kleine kapitein op groot schip
Gezinsbode,15.11.2006

De historische vlootdagen, afgelopen weekend, trok jong en oud naar de kades van de Hoge en Lage der A en de Zuiderhaven. Naast het bezichtigen van de fraaie boten, waren er demonstraties, optreden van koren, exposities en tal van andere activiteiten op nautisch gebied
© Jean Paul Yska
Onder zeil op de Groninger diepen
Dagblad van het Noorden, november 2004

Schilderachtige taferelen tijdens Open Dagen historische Zeilvaart
Oude tijden herleven dit weekeinde in de wateren rond de binnenstad van Groningen. Tijdens de Open Dagen van de historische zeilschepen zijn tientallen bijzondere vaartuigen van top tot teen te bewonderen aan de kades van Hoge der A, Lage der A, Pottebakkersrijge en Zuiderhaven...
Foto: Archief DvhN
Bruine Vloot klaar voor winterstop
Krant, 15.11. 2004

Schilderachtige taferelen aan de Hoge der A en de andere kades aan de westkant van de Groninger binnenstad, waar gisteren drommen bezoekers afkwamen op de Open Dagen Historische Zeilvaart...
Foto: Anne Marie Kamp
Landrotten proeven van schippersleven
Groninger Dagblad, 13.11. 2000

Groningen- Wie 's winters op de kade bij de Hoge der A loopt en een blik werpt over de aangemeerde zeilschepen, even door een van de patrijspoorten gluurt en denkt: daar zou ik nou wel eens even binnen willen kijken...Die had dit wekkend zijn kans. Schippers van 18 tjalken, klippers en aken heetten bezoekers zaterdag en zondag welkom aan boord op hun vaartuigen....
Foto: Dennis Beek
design en programmering: www.bohnstedt.nl